Priser

Den samledes månedlige pris udgør i 2020: 112.711 kr. ( inkl. ophold, beskæftigelse og egenbetaling)

Fordelt med bodelen 90.974 kr,(inkl. egenbetalingen) og beskæftigelsesdelen 21.737 kr.