Priser

Den samledes månedlige pris udgør i 2021: 114.380 kr. ( inkl. ophold, beskæftigelse og egenbetaling)

Fordelt med bodelen 92.339 kr,(inkl. egenbetalingen) og beskæftigelsesdelen 22.041 kr.