Program og Pædagogik

Botilbuddet på DNS lægger i sit pædagogiske arbejde vægt på, at den enkelte beboer skal anerkendes for det, han er og bidrager med til det fællesskab, som skal bygges op mellem alle beboere på Botilbuddet – uanset hvem de er.
Fokus er altså på den enkelte – og på fællesskabet.
 
Botilbuddets målgruppe rummer mennesker, der som en del af deres historie har alt det, der har været svært, som ikke kunne mestres, som ikke var opnåeligt – af afvisning, sikkert endda svigt; og herpå har den enkelte reageret med resignation eller med voldsom adfærd rettet mod omgivelser eller mod sig selv.
Disse mennesker står ikke bare klar til at modtage nye tilbud, udvikles heraf og lære meget nyt – bare fordi andre synes, at det ville være godt for dem.
At møde menneskene i vores målgruppe kræver åbenhed af os, og det kræver, at vi har noget på hjerte, som vi gerne vil dele med dem – tage dem med i. Det kræver af os, at vi er klar over, at vores pædagogiske tilgang til dem er en proces, hvor tiden ikke er begrænset.
Samtidig er vi opmærksomme på, at der skal komme gode resultater ud af processen, og ofte skal vi stoppe op og sige til menneskene i vores målgruppe og til os selv: ”Så har du lært det; nu kan du det; det var godt, at du gjorde det”.


Vi anvender altså i vores pædagogiske tilgang til den enkelte en anerkendende pædagogik, der fokuserer på hans styrkeområder.
 
Generelt kan siges, at det, de henviste beboere skal have ud af deres ophold, er, at de skal komme i god udvikling, at de skal tilegne sig færdigheder af både praktisk, uddannelsesmæssig og social art – altså et bredt spektrum af life skills – og at de skal opdage, at der er plads til dem i et fællesskab.
 
Uanset om beboere på Botilbuddet på DNS kommer til at blive selvforsørgende efter deres ophold, er det et vigtigt formål for deres ophold, at de menneskeligt set bliver i stand til leve et godt liv – og det er vigtigt, at de lærer at bidrage til et fællesskab og modtage fra et fællesskab.