• Home
  • Udendørs liv på Tvind

Udendørs liv på Tvind

Hvert år forandrer parken sig på Tvind. Ikke af sig selv. Den forandrer sig, fordi beboerne fra Botilbuddet er med til at forandre den ved at grave i jorden, rive jorden bagefter, plante, så, og er med til at få det hele til at blomstre, lægge fliser, bygge en bålplads, sætte skulpturer op og meget andet. Det er også dejligt for kroppen, psyken og hænderne med udendørs motion og udendørs luft og udendørs liv. Derfor bruger vi udendørs liv på Tvind.

Vi nyder morgen solen og de flotte farver - ligesom vi nyder den stille sommer aften.

Vi er stolte over, at vi sammen skaber nogle flotte områder, og på denne vis bidrager til at gøre godt for det fælles liv.

Botilbud, Tvind, rummeligt miljø Fokus på udvikling, Botilbud på Tvind Botilbuddet på DNS skaber udvikling
Botilbud på DNS: beskyttet beskæftigelse for beboere Botilbudde, Tvind, for unge voksne der har brug for udvikling Botilbuddet på DNS: STU uddannelse