• Home
  • Villaernes Højskole - En livstræningsenhed

Villaernes Højskole - En livstræningsenhed

Botilbuddet på DNS har en helt særlige skole ”Villaernes Højskole”– en livstræningsenhed på Tvind. Skolen tilbyder STU uddannelse samt beskyttet beskæftigelse. Her fortæller Wang Jing, som er lærer på Villahøjskolen, om dette.

Hvorfor er et skoleprogram vigtigt for de voksne på Botilbuddet ?                    

Vores elever skal have et værdigt liv og de skal behandles som andre mennesker. At de har fysiske og psykiske handicaps, forhindrer dem ikke i lære noget.
Vi har praktisk og teoretisk undervisning.

Den teoretiske undervisning foregår i klassen med gennemgående fag som dansk, regning, engelsk, kunst og musik. Vi starter kl. 9.30 med morgensamling, hvor vi synger. Derefter er der fælles undervisning. Hver lærer forbereder et kursus. Vi har haft om England og om Tyskland. Vi har lært om Caribien, om vulkaner og tropisk klima og om fattigdom og drivhusgas. Så er der individuel træning i dansk, regning og engelsk. Torsdag og fredag bruger vi til kunst. Vi har lært om Lin Utzon, Coco Channel, om moderne kunst, fotografi og kinesisk kalligrafi. Eleverne har lavet produkter, som nu pynter i stuerne, hvor de bor. Eleverne har lært sig at bruge computeren til andet end at chatte. Nu kan flere af dem lave powerpoint præsentation.

Se filmen "Peter og Ulven" - musik undervisning - maj 2012 (3:51 min.)
Se film om kunst undervisning med iPad - marts 2012 (2:10 min.)
Se filmen om Villahøjskole - april 2011 (7:43 min.)
Se filmen om Villahøjskole - januar 2011 (4:50 min.)

Den praktiske undervisning foregår i parken og i møllen. Én af eleverne, har været fast med på møllen 2-3 gange om ugen, hvor han har været med til at gøre rent og smøre dele oppe i hatten. Eleverne er ofte med til byggeopgaver- lægge gulv, male og samle møbler… Ved sommer tid er vi meget ude. Vi slår græs, planter blomster, rense skov, passer grønsagshave, og kører til genbrug.

Vi kan se en social og personlig udvikling hos hver elev. Det, at de er optagede af gode ting, forbedrer deres mentale tilstand og sociale kompetencer. Med god styring fra lærerne opnår de resultater i deres samarbejde. Det er godt for dem at være i samme lokale, lytte og tale sammen. Alle eleverne prøver noget nyt. De udviser begejstring og de møder op. I starten kom der en 3-4 stykker, nu kommer der 7. Når vi skal på en rejse sammen, er eleverne med til at lægge budget og lave planen. De begynder at forstå struktur og får disciplin derved.

Om eftermiddagen fortsætter undervisningen – men nu ude i afdelingerne. Eleverne gør rent, går til fitness, tager på indkøb eller fortsætter med kunst.
Det, jeg lægger vægt på i forhold til lærerne på Villahøjskolen, er at de vil tage undervisningen alvorligt. Det er ikke klippe-klistre som i en børnehave. Det skal være kvalificering til livet, ikke til arbejdsmarkedet. Lærerne skal være dygtige til at formidle det de har i hovedet, sådan at eleverne kan forstå det.

Vi har jo ikke eksamen med vores elever, men vi giver dem diplomer for gennemført undervisning i de forskellige fag.

Jeg kan se at jo bedre og mere moderne faciliteter vi har, jo mere kreativ lærerne er, jo mere kan vi engagere elever i undervisningen.

Vi er glad for vores Villaernes Højskole.